Category Archives: нумерология

Каква ще е 2016 за вас

Хилядолетия хората са си задавали въпроса: може ли чрез числата да се разгадае съдбата, миналото или бъдещето? Или всичко това са “бабини деветини”, чудеса от рода на гьотевата “таблица за умножение на вещиците”? Дали има някакво значе¬ние датата на раждането или буквите в името на човека? Сега ще се постараем да ви уверим, че това е така. “Всички неща могат да бъдат представени във вид на числа”.

Сега сметнете числото на вашата рождена дата и добавете сбора на 2016г= 9

например ако сте родени на 2.6.1987 то вашето число е 6 и после добавяте числото 9 за да видите какво ви очаква през новата година!

ето и резултата:

ЧИСЛОТО 1- Вашата година ще е КРАСИВА

ЧИСЛОТО 2 Вашата година ще е ВЪЛНУВАЩА

ЧИСЛОТО 3 Вашата година ще е ВЕСЕЛА

ЧИСЛОТО 4 Вашата година ще е ПЛОДОВИТА

ЧИСЛОТО 5 Вашата година ще е ТРУДНА

ЧИСЛОТО 6 Вашата година ще е СЛАДКА

ЧИСЛОТО 7 Вашата година ще е РАБОТНА

ЧИСЛОТО 8 Вашата година ще е ЛЮБОВНА

ЧИСЛОТО 9 Вашата година ще е СТРАННА

ЧИСЛОТО 10 Вашата година ще е НЕПРИЯТНА

ЧИСЛОТО 11 Вашата година ще е ЛУДА

ЧИСЛОТО 13 Вашата година ще е СУПЕР

 

Как да изчислите кое число сте?

Как да изчислите кое число сте?
Ако например сте родени на 9 август 1965 г., рожденото ви число ще бъде:

9+8+1+9+6+5=38=3+8=11=1+1= 2

Вие сте 2.

Нумерология онлайн

Тук ще откриете как да разгадаете нумерология онлайн

нумерология онлайн

ЧИСЛОТО 1 от нумерология онлайн
Неговите символи са Слънцето и сабята.

1 – Бог, мъж.

1 е числото на целта, проявяващо се във формата на агресивност и амбиция. Т о е всичко, започващо с буквата “а” – първата буква на азбуката. ЕДНО е числото на планетата Слънце. То е символ на жизненост и сила, благородство и власт, на ярка изява на лич¬ността. То разгъва творческите способности на човека, помага му да се пребори с редица условности и пречки и да победи.

Единицата – това е аза (личното аз), което се изявява с твърда воля, амбиция, смелост, работоспособност и човешки добродетели.

То обаче притежава и негативна окраска – изразен във висша сте¬пен егоизъм и инат.

Едно е изворът на всички числа, начало на всичко живо. То вли¬за в състава на всички числа, но самото то е неделимо, на него се крепи единството на Вселената. Хората на Слънцето са родени ли¬дери, невероятно силни личности, които никога не остават незабе¬лязани, в сянката. Това са увличащи се, импулсивни, делови хора.

Ако човек е роден под влиянието на това число, не трябва да се зат¬варя в собствените си усещания, да не ограничава сам себе си в соб¬ствените си възприятия, защото това е сигурен знак, че ще влезе в конфликт с обкръжаващия го свят. Тези хора винаги постигат забе¬лежителни успехи. На тях са им присъщи великодушието, гордост¬та, стремежът да създадат нещо ново, физическа и духовна сила, авторитет, стремеж към власт. Те са инициативни, с подчертано чувство за отговорност, справедливост и практичност.

Едно е лидерът, първият, шефът. То е преследвано от тази идея и рискува да изпадне в заблуждението, че е център на света. Поня¬кога излъчването му е неоспоримо. В него е заложена дарбата да командва, поради което изисква подчинение от своето обкръжение. Неговата амбициозност, упоритост и самоувереност му предоста¬вят възможността винаги да върви напред. Но тъй като прибързва с вземането на решенията си, може да избере една фалшива посо¬ка и вироглаво да продължи до катастрофа. То не е само вирогла¬во, то е и яростно. Винаги върви напред и не се обръща към изминатия път. То обаче не е съзидател. Влиятелно и могъщо, има една цел – да успее. Би могло да спечели и пари, които ще разпилее веднага, защото е прахосник. Агресивно и войнствено, нерядко му се случ¬ва да се хвърля в необмислени авантюри. Би било по-добре, ако опита силите се в някой борбен спорт, отколкото да преследва на¬лудничавите си цели. Неспособно да признае грешките си, то е в състояние да доведе безразсъдствата си до абсурд. Изпадне ли в затруднения, става егоистично и тиранично. Би трябвало да си из¬бере професия, която е авторитетна и изисква чувство за отговор¬ност. Поставено в подчинено положение, става раздразнително и още по-твърдоглаво. То иска да бъде шеф. Това е ролята, която му подхожда и при която то процъфтява.

И понеже все пак е число на разума, 1 трябва да развива групови дейности или в съдружие с друг. То се разбира добре с чаровно¬то 3, с послушното 6 и с 9, които го допълват. Но – внимание! Не се оставяйте да се превърнете в тиранин!

ПЪТ 1. Това е пътят на крайността. Изкачва се по стръмния склон, стеснявайки се до платото. Пристигнали на върха, трябва да остане¬те там или да се хвърлите в пропастта. Този път не позволява връ¬щане назад. Той изисква амбиция, воля и доверие.

ЧИСЛОТО 2  от нумерология онлайн
Символ – Везни и Луна.

2 – дявол, жена.

2 е число-антитеза, с крайности като деня и нощта. То изиск¬ва равновесие и контраст и поддържа равновесието, смесвайки позитивните и нагативните качества.

ДВЕ е числото на планетата Луна. То определя приливите и отливите на нашия успех, дарява ни с чувство за дълг.

Същевременно обаче нерядко променя нашите планове и на¬дежди.

Това число изисква търпение и въздържание от дейност. Доб¬ре е в деня на двойката да не плануваме важни неща. В такъв ден и в такава година се препоръчва да не се вземат кардинални ре-шения, за да не се разочароваме. Да се пазим от лъжа, фалш и загуба.

Хората, родени под знака на Луната, се отличават с емоционалност и откритост, често са надарени с художествена природа. Те леко се приспособяват към обкръжаващите ги лица и обстоя-телства и достигат целите си, преодолявайки препятствията и ин¬туитивно възползувайки се от благоприятните възможности. Понякога при тях се наблюдава спад на настроението и те несъз-нателно търсят по-силен човек, който би ги подкрепил сигурно. Те са подчертани домоседи, имат афинитет към семейния живот. Верни и чувствителни, избягват рисковите ситуации. При тях е възможна промяна на жизнения ритъм. Те са интерверти, зато¬ва, макар и дружелюбни, често са затворени в своя сложен вът¬решен мир, характерен с богатата си фантазия. Природата на тези хора се определя от следните свойства: чувство за отговорност, стремеж към независимост. При осъществяването на замислите си те винаги действуват дипломатично и премерено, не позволя-вайки на обкръжаващите да ги принуждават да вършат неща, ко¬ито не искат, които не са им по душа.

2 се характеризира със своята уравновесеност. То може да бъ¬де знак на здравето и светлината,- но също така – на бедността и смъртта. Дипломатично и великодушно, то е най-безпристраст¬ното число. Способно да натежи ЗА и ПРОТИВ с такава яснота, че му се случва да навреди на собствената си кауза. По природа алтруистично, способно е дори да забрави интересите си. Тол¬кова се вживява в делата на другите, че понякога става недискретно. Прекалено великодушно, понякога рискува да се намери върху плявата, да стигне до социалното дъно. Това обаче е без особено значение за него, тъй като, до известна степен, е малко мазохист. Две гребе жертвоготовно от своето удоволствие и на¬мира удовлетворение само в критиката. Вслушайте се в негови¬те съвети, защото са добри и бъдете сигурни, че в случай на неприятности то няма да ви изостави. Толерантно и снизходител¬но, ще прости всичко. Вие бихте могли да злоупотребите с него съвършено безнаказано. Благосклонно, общително, миролюбиво, с подчертано силно въображение, то същевременно е и плашли¬во, срамежливо, а нерядко – и мързеливо. Приема условията си за живот без протест. Приспособява се без усилия и мъка към малките ежедневни препятствия и не жадува за власт. Ако по¬падне на лош път, може да се превърне в мечтател, мързеливец, лунатик, а не е изключено да потърси изход в утопии. В негови¬те възможности е да бъде добър сътрудник, би могло да стане и дипломат. Но не трябва да се цели много високо.

2 е изключително емоционално и въпреки че е склонно да про¬щава, партньорите му трябва да избягват да раняват неговата чувствителност. В хармония е с хората от първия тип. То се раз¬бира добре с 4, 7 и 8. Да внимава особено с 6 и 9 – те са емоци¬онални като него. Пресичането му с пътищата на 6 и 9 му предвещава злополучие, а не добруване.

ПЪТ 2. Криволичи през ливадите на леките възвишения. Уравновесен и спокоен, той никога няма да се ползва с предим¬ство.

ЧИСЛОТО 3
Тройка живее под знака на триъгълника.

Числото 3 означава устойчивост и се символизира чрез триъ¬гълник, представящ миналото, настоящето и бъдещето. Числото обединява таланта и веселието, символизира възможността за приспособяване.

3 се характеризира със сила, настъпателност, действеност, ор¬ганизираност, решително преодоляване на трудностите, работос¬пособност. В ден, месец или година, тройката може смело да се пребори с всякакви пречки и да победи.

Това е числото на делови и съобразителни хора, отлични ор¬ганизатори и ръководители, смели и самоотвержени. За тях не съществува работа, която не биха могли да извършат.

Хората, родени под знака на 3, в природата си са оптимисти, положително настроени към обкръжаващите ги. Склонни са да ги надаряват с любовта си, очаквайки като ответна реакция ува-жението. Те отлично познават своята натура и не разпиляват си¬лите си за дреболии. Избягват сложните ситуации и конфликти, често действат като магнит, притеглящ по особен начин към се¬бе си хармонията и щастието. Да постигат своето им помага тях¬ната позитивна настроеност. Хората, родени под знака на това число, са изпълнени с чувство за отговорност и стремеж към усъ-вършенстване. Действайки открито, стремят се да извлекат за се¬бе си полза. Изпитват истинска страст към пътешествията и с голяма охота пътуват. Склонни са да проявяват съвършена безкористност, когато оказват помощ на нуждаещите се. При тях се наблюдава ярко изразена склонност към изкуството.

Времето – минало, настояще и бъдеще – ще играе голяма ро¬ля в живота на човека, роден под този знак. Общителен, симпа¬тичен, убедителен и пълен с очарование, на него му се случва често да убеждава другите. Той притежава щастливата способ¬ност да се приспособява към каквато и да било ситуация, тъй ка¬то в природата му е заложена особена бързина на възприятията. Подвижен и интуитивен, този човек е и добър психолог. Какво¬то и да се случи, винаги избира без ни най-малко усилие най-из¬годното за себе си решение. Притежава изключителния талант да се справя с всичко. Той винаги държи да се хареса изключи¬телно, което и предопределя готовността му да предприеме не¬що, осигурявайки му лидерството в приятелска компания. Тъй като обича да се забавлява и шегува, да излиза и да кани гости, винаги търсят неговата компания. 3 живее изключително в нас-тоящето, не съжалява никога за своите минали действия. Никога не мисли за своето бъдеще – както в живота, така и в любов¬та. Има неприятната склонност да купува на кредит и да живее над възможностите си. Опортюнист и хитрец, той знае как да хва¬не още във въздуха добрите предложения. За нещастие нетърпе¬лив, посреща с досада спънките в ежедневието и се отнася твърде безотговорно към задълженията си. Независим при усложнения¬та, отхвърля всичко, което е противно на неговите разбирания. Пълен със сили и идеи, той може да се превърне в свидлив и без-скрупулен самохвалко. Може да постигне изключителни успехи в професии, които изискват бързина на реакциите и интуиция – търговия, журналистика. Би могъл да стане голям адвокат, как¬то и да преуспее в определено изкуство или спорт.

Дълбоко интуитивно, 3 трябва да се освободи от емоциите си. Симпатизира си с 1, 51, 6 и 9.

ПЪТ 3 е лъкатушен, променящ се, добре построен и утъпкан. Той изключва пречките, адаптира се към терена. Но същевремен¬но изисква изобретателност и гъвкавост.

ЧИСЛОТО 4
Символизирано от карето и влиянието на Сатурн.

Четири са сезоните в годината; четири са седмиците в месе¬ца; четири са посоките на света; четирима са евангелистите; че¬тири на брой са и ъглите в дома ни и т. н. С една дума, числото 4 е символ на универсална устойчивост и стабилност. Неговата надеждност се представя като квадрат – страните на космоса, вре¬мената на годината и елементите огън, земя, въздух и вода. То¬ва е най-примитивното число.

Четири означава още: духовно издигане, трудности, съграж¬дане, физическа крехкост, която може никога да не се прояви, но трябва да не се злоупотребява със здравето, да не се рискува с него, за да не получим удари и да се разболеем. Особено чувствителна е нервната система.

Запомнете: жизнените сили трябва да се щадят!!!

Хората, родени под знака на четворката, са своенравни и упо¬рити, хора, които никога не живеят по общоприетите правила, а вървят по свой собствен път. Те се стремят към социални реформи, при което се опитват да отхвърлят миналото. Това са дълбо-кохумании, вътрешно независими индивиди с нестандартно мис¬лене и постъпки. Те се стремят да спечелят колкото се може повече приятели, проявяват интерес към духовния живот, обичат природата и се възхищават от нея. И макар че на пръв поглед хо¬рата на Сатурн да се отличават със затвореност и независимост, те не са затворени и самотни. Напротив – обичат компаниите. Дори и след разтрогването на брака си, продължават да поддържат при¬ятелски отношения с бившия си партньор. Хората от този тип са подвижни, изключително добросъвестни в труда, енергични и паметливи, притежават отлични организаторски способности.

4 е числото на чудесната здравина. Право, честно и лоялно, във всичко може да се разчита на него. Но това не е весел компаньон. То не е създадено, за да се забавлява. 4 гледа на живота твърде сериозно и не се шегува с буржоазния морал. Традиционалист, обича фамилния живот и приема неговите отговорности и задължения. Привързано към семейните и обществените си за¬дължения, то ще бъде вярно. Консервативният му ум обаче ня¬ма да приема новите идеи, преди да ги е изучило детайлно. Чувствително към почестите, ще ухажва мечтите си за симво¬лични титли. Ще бъде винаги щастливо, ако го наричате “учите¬лю”. Здравото му чувство ще му помага да избягва клопките и в същото време ще му пречи да върви напред. Обича стабилност¬та и сигурността.
Понеже притежава тенденцията да се самонавива, то би могло да се превърне в символ на бедността и поражението. 4 може да се прикрива зад безобразията и бедност¬та на духа и да се превърне в назадничава личност. То е винаги малко свенливо и понякога предизвиква усложнения при големи нещастия. С бавни реакции и слабо надарено то трябва да рабо¬ти, за да успее. Може да се утвърди при всички професии, които изискват точност, методичност и наблюдения.

Число на разума, 4 трябва винаги да прави отстъпки. Разбира се с 2, 7 и 8. Хармонични са отношенията му с хората от първи тип.

ПЪТ 4 е национален път без истории. Много жълти светли¬ни и ограничения на скоростта. Път на сериозните хора, той не крие нито рискове, нито изненади.

ЧИСЛОТО 5
Символ. Меркурий и авантюризъм.

Пет са листенцата на розата; пет са чувствата; нервната енер¬гия и сексуалността също се определят по пет основни показате¬ли. Пентограмата е звезда на микрокосмоса.

Числото 5 символизира риска, достигайки своя краен резул¬тат чрез пътешествията и експеримента. В него отсъства стабил¬ността, което, от една страна, може да доведе до неувереност, но от друга – това число е най-щастливото и най-предсказуемото.

Числото 5 символизира новото, промяната, движението, тяс¬ната връзка с природата, пътуванията. Казано с една дума – пет е символ на промяната във всички области на живота.

Хората от този тип притежават във висша степен жив и гъв¬кав ум. Те във всичко проявяват инициатива, във всяко нещо са способни да открият рационалното зърно, често се опитват да из-пробват силите си в редки професии. Чужда им е затъпяващата рутина. Всичко в техните ръце кипи, те са стремителни, бързореагиращи, работни. Способни са не само да правят правилни из¬води, но и изразяването на мислите за тях е от особено значение. Обладани са от жаждата за знания, което ги прави критични към околните. И макар че са находчиви, нерядко изпадат в униние от някои неудачи. Тези хора са обичани и популярни в обществото, но не се отличават с особена пестеливост. Те приличат на деца¬та по своето ненаситно любопитство към всички проявления на живота. Обаятелни са и никога не губят своята ярка индивидуал¬ност. Намират общ език със себеподобните си, но всъщност при¬викват да живеят с останалите типове твърде задоволително.

5 обича перипетиите, промените, опитите и риска. То има пра¬во, защото притежава скандален шанс. Неговата авантюристич¬на природа го предразполага към големи действия и нови идеи. Това е един революционер, който живее под знака на Юпитер и на един четиримачтов кораб. 5 няма да пропусне никаква възмож¬ност за пътуване. То се чувства навсякъде като у дома си и е на¬дарено да учи езици. При неприятности ще предпочете винаги усложненията, дори ако са драматични, непредвидени и опасни.

Има вкус към риска. Независимо, активно и конкретно, то е ряд¬ко интелигентно и предпочита да опознае нещата чрез живота, а не от книгите. Има много приятели и може да направи много за тях. Колкото до него, не се вслушва никога в съветите им, кое¬то му струва много неприятности. Ежедневният живот не го за¬доволява – то се отегчава. Никога няма да се поколебае да промени живота си, да скъса с миналото, да поеме нова посока. Не го плаши да започне от нулата. Където и да се намира, може да разчита на своя шанс. То има шанс! Но е непредпазливо и е подложено на риска да бъде излъгано. Може да стане избухли¬во, променливо и безскрупулно и да се превърне в опасност за близките си. Ще има успех във всички професии, които изискват риск. Едновременно с това може да се превърне и в ловък спеку¬лант.

Интуитивно, 5 трябва да умее да балансира със страстите си. Ще се разбира добре с 1, 3, 6 и 9. Ако вие сте свързан с 5, изго¬нете привичките си от вашия живот и внимавайте да не го нап¬равите спокойно, защото рискувате да го загубите. То обича да живее в известно неспокойствие.
ПЪТ 5 е стръмен, минава покрай пропасти и долове и е осеян с клопки. Не може да ви отегчи, защото е пълен с изненади. Той е също така път на шанса, на върхове и падения, на топло и студено.

ЧИСЛОТО 6
Символизирано от шестте цвята на дъгата, на баланса и хар¬монията.

По правилата на сборуването 6 = 1 +2 + 3, където 1 озна¬чава мъж, 2 – жена и 3 – любовен триъгълник. За жените, родени под знака на шестицата, това е синоним на майката в семейство¬то, на добра стопанка с присъщите й качества – склонност към топлота, уют и трудолюбие. За мъжете шестицата означава за¬вършеният от висшите сили универсален мъж. Хексаграмата е знак на макрокосмоса, звезда на магията и кабалата.

6 е символ на надеждността. Това е идеалното число, което се дели както на четното число 2, така и на нечетното 3, обеди¬нявайки по този начин елементите на всяко от тях.

6 е числото на планетата на любовта и на всички видове из¬куства.

То символизира богата душевност и вътрешна красота, изк¬лючителна нежност и топлота, болезнена чувствителност и лес¬на ранимост от грубостите и ниските постъпки в живота. То е израз на изтънчения вкус към всичко прекрасно, на влечението към спорта, музиката и литературата. Символ е и на любовта, приятелството и радостта на творческата изява.

Хората от този тип излъчват чувствителност, те всички (без изключение) са обичани. Тяхното очарование им помага да прео¬долеят подводните рифове на живота. Тъй като всичко постигат с невероятна лекота, трябва да боравят особено внимателно с па¬рите, защото в противен случай рискуват да понесат големи за¬губи. По някакъв странен начин обаче те винаги имат достатъчно средства. Често влизат в брачен съюз със състоятелен партньор. Обичат всичко прекрасно и се отличават с весел нрав. Често вън¬шно са много привлекателни хора, макар че това понякога ги пра-ви високомерни. Те са винаги в крак с времето, предприемчиви и общителни са, притежават артистични способности. Работят с особен успех в онези сфери, където е необходимо да се общува с хората. Родените под знака на това число са изключително спра¬ведливи. Способни са чрез трудолюбието си да достигнат каква¬то и да било цел, но предпочитанието им в повечето случаи е да се потопят в морето от житейски радости.

6 е атракция, хармония, зависимост. То обича това, което е хубаво, но е чувствително, сантиментално, алтруистично и съв¬сем малко, наивно. Обича децата, птиците, природата, цветята, полето и животните. Весело, любезно и приятно, то е винаги искрено, дори когато променя възгледите си. 6 има нужда от прежи¬вявания, от нежност. То може да бъде забелязано и не се отрича от почестите. Лакомо е за благотворителни жестове. Презира “историите” и въпреки че е обкръжено от многобройни прияте¬ли, успява да възцари между тях любов и съгласие. Притежава дарбата на помирител. Умее да посреща гости и домът му е мебелиран с вкус. Изискано е. За нещастие, колебливо и поддава¬що се на влияние, то винаги дава право на последния, който е
ПЪТ 6 е осеян с кръстове, кабалистични знаци и предсказа¬ния. Вие трябва да си ги обясните. Той пресича непроходими го¬ри, но ще бъде жалониран с посредничеството на благоприятни знаци.

ЧИСЛОТО 7
СЕДМИЦА – одухотворение, вертикална връзка, практически духовен учител; период на вертикално разгръщане, характеристика на духовното измерение; висш смисъл, преобразяване.

Седмицата символизира излизането на следващото (трето) ниво на изява на Абсолюта. Ако второто равнище означава материализация в най-плът¬ните форми и тяхното оживяване, то третото е одухо-творение, тоест непосредствена връзка с по-висшите планове в Космоса. Седмицата символизира канал във финия план. Тя също така представлява периода на вертикално разгръщане на Космоса или основната ха¬рактеристика на духовното (вертикалното) измерение. 7-те цвята на дъгата и 7-те основни музикални тона символизират периода, който е характерен при пови¬шена честота на енергийните колебания. По аналоги¬чен начин духовното развитие на човека става по се¬демте чакри (вж. Приложение 1), във вибрацията на всяка от които има 7 характерни обертона – плановете на дадена чакра, а във всеки от тези 7 плана може да се разграничат на свой ред още 7 подплана. Духовното ниво на човека се определя от неговата основна често¬та (на чакрата), определена от нейният план и съот¬ветните му подпланове – т.е, тризначно седмично чис¬ло. При това практическият духовен учител може да бъде човек, чиято чакра е едно ниво по-нагоре – тогава между тях ще има взаимно разбиране, основано на тъждеството на обертоновете. Например за човек от нивото на манипура-анахата (план) – муладхара (под-план), естествен учител би бил човек (или вибрация) от ниво анахата-анахата-муладхара. На ниско ниво сед¬мицата може да символизира черен духовен учител, който изкушава другия да слезе на долен план или една чакра по-надолу.

7 = 6 + 1- седмицата означава преодоляване на материалната ограниченост на шестицата, а именно не¬посредствено включване на духовния канал – енергия, идваща директно от по-високо стоящия фин план.

7 = 5 + 2- поляризацията, възникваща в живота на материалните форми, се оказва способна да създаде непосредствен вертикален канал.

7 = 4 + 3- хармонизацията на строгата форма ста¬ва чрез включване на канал за връзка с предходния план, което е духовно оправдание за дисхармонията на четворката.

7 = 3+ 4- материализацията на хармонично ус¬тойчива идея води до създаването на одухотворена фор¬ма.

7 = 2 + 5- материалното оживяване на неприми¬римия антагонизъм го извежда на нивото на връзка с духовно висш план, смекчава го и го изпълва с висш смисъл.

7 = 1 + 6- Абсолютът, оформяйки се в жизнена форма, й дава допълнителен духовен канал.

Седмицата не е съвсем от този свят. Тя свети с ду¬ховна светлина, но не потиска и съвсем не е догматич¬на – тя не отрича земната реалност, а осветява нейната фина природа и дава усещане за висшия й смисъл: в нейно присъствие по-често се случва (предимно чрез медитация) преобразяване на рутината.

ЧИСЛОТО 8
Символ – четирите равносметки, които момее да замести в наши дни един калкулатор.

Осем е двойният хептенер (двойна четворка); символ на един¬ството между силите и средствата. Това е числото на друидизма, смекчаващо чрез единството на противоположните качества глупавото влияние на четворката върху човешката съдба.

Това е числото на материалния успех. То означава надежд¬ност, доведена до съвършенство, тъй като е представена от двоен квадрат. Разделено на 2, то има равни части (4 + 4). Ако още веднъж го разделим, получените части също ще бъдат равни – 2, 2, 2, – показвайки четирикратно равновесие.
Числото 8 има своя девиз: “без покрив над главата и без хляб на софрата никога няма да останем”, но за всичко останало тряб¬ва жестоко да се бори, да се труди, да преодолява препятствия¬та по пътя към целта си.

Числото 8 носи победа – предимно в сферата на материално¬то. Нерядко – след упорита борба.

Хората на 8 са възприемчиви, но често не срещат разбиране от околните и страдат от самота. Те скриват жаждата си за ду¬шевна близост и топлота под маската на външната студенина и отчужденост. Не обичат нищо повърхностно и ефимерно. Обичат реда и материалната обезпеченост. Всичко постигат с много труд, със собствените си сили. Техният начин на живот се отличава с постоянство и често, особено когато вече са близо до старостта, достигат материална обезпеченост. За хората от този тип са ха¬рактерни упоритостта и трезвият поглед върху нещата от живота. Те високо почитат правилата и законите. Това са хора прагматични, благоразумни във всичко, внимателни, педантични и методични, много трудолюбиви и настойчиви в постигането на своите замисли и цели. Рядко се оказват в подчинено положение.

В своя живот хората от този тип преследват повече материално¬то благополучие – те трябва да бъдат сигурни в утрешния ден. Склонни са към меланхолия. На тях винаги може да се разчита, тъй като са способни на абсолютна вярност. Това е 8, числото на материалния успех. То е делово и ловко, практично и хитро. Не мечтае никога и малко размишлява. Предпочита действието. Ни¬що не би могло да се противопостави на неговия успех – в със¬тояние е да разбива преградите, които не може да прескочи. Силно, солидно, бликащо от здраве, 8 знае как да си намери при¬ятели. Успехът му е обещан. Обича комфорта и не се спира пред нищо. С учудваща активност може да се занимава с различни дей¬ности. Подпомогнато е от необикновена памет и устойчивост пред всички изпитания. При него няма място за химери. При то¬ва то реализира своите проекти и ги вижда в перспектива. Тъй като изисква много от своето обкръжение, му се случва да бъде излъгано от своите подчинени, съдружници и хора, с които раз¬деля живота си. В отговор на това често е обкръжено от група паразити, които живеят на негови разноски и прекарват в царски гуляи. То има своята малка мафия по подобие на обикновените гангстери. Подобно на тях, понякога може да стане безскрупул-но. 8 е сигурно в своя материален успех в бизнеса и политиката. Каквото и да се случи, то ще натрупа пари. Но би могло да свър¬ши и в затвора.

Знак на разума, числото 8 ще се разбира добре с 2, което ще му донесе своята уравновесеност, с 4, което ще му даде сигур¬ност и с 7, което няма да страда никога от самотност…

ПЪТ 8 ще бъде широк и функционален. Трябва да бъдете ло¬вък, заинтригуващ и действен. Богатството ще ви възнагради.

ЧИСЛОТО 9
Символизира простора на морето.

Това е числото на пълното съвършенство. Девятката обхваща всичко, тъй като съдържа в себе си всички цифри от 1 до 9. Това е числото на посвещаването в тайнството, пътят от смъртта към прераждането, тъй като символизира пълния кръг –
360 (3 + 6 + 0 = 9).

9 е символът на всеобщия успех, най-голямото от всички еле¬ментарни числа. То обединява чертите на цяла група, което го прави контролиращ фактор, ако е развито в пълна степен. Като трикратно число 3, числото 9 превръща устойчивостта в стремеж.

Числото 9 – това е краят на 9-цифровия цикъл. Това е жътва¬та – богата или бедна в зависимост от това как сме действали през предишните 9 дни, месеци или години.

Това е времето, когато трябва да приключим с всичко, което подлежи на приключване, за да не влезем в новия цикъл с недо¬вършени неща и неуредени отношения.

Хората, родени под знака на 9, са готови да завоюват всичко със свои сили. Те не ще приемат никакви възражения, а само ще се съпротивляват срещу несъгласните с тях. Притежават мъжес¬тво и силна воля и, благодарение на тези си качества, достигат до бляскав успех. Твърде отрицателно се отразява на тяхната дей¬ност експанзивността. Те често не премерват правилно силите си, не ги разпределят рационално. В любовта и партньорството въобще при тях често възникват проблеми, причинени от неимо¬верното им себелюбие. Надарени с добри организаторски качес¬тва, те категорично не понасят подчиненото положение. Ако целенасочено използваха своите сили и способности, то биха мог¬ли да достигнат до грандиозни успехи. И така – отличават се с голяма инициативност и предприемчивост, енергичност и увере¬ност в собствените сили. Тези лидери по натура разчитат изцяло на себе си, но същевременно не си позволяват да надминат.себе си. Понякога са твърде безпощадни и безцеремонни, притежават изключителна сила на волята.

9 притежава силата на властта. Благодарение на своя магне¬тизъм, може да има универсално излъчване. Ако вие сте 9, мо¬же би сте гений. Или във всеки случай във вас е концентрирана една силна личност, голяма интелигентност и неограничена твор¬ческа енергия, която е способна да направи много неща. Вие мо¬жете да си пожелаете всичко, да се надявате на всичко, да предприемете всичко. Но вие винаги ще искате повече от това, защото сте амбициозен. Честно и едновременно с това почитано, добро, великодушно и алтруистично, мъдростта на 9 го държи винаги под закрила от усложненията, които може да предизвика неговото могъщество. Но му се случва да бъде и безскрупулно, арогантно и заето със себе си. Ако не изпадне в самовъзхищение и съумее да приема и таланта на другите, отредени са му успе¬хи по избрания път на изкуството или науката, индустрията или търговията. Магнетизмът на 9 му дава дарбата на влияние вър¬ху другите, с което може да си служи безнаказано. Възхищават му се, благоговеят пред него, приписват му някои качества, ко¬ито то невинаги притежава.

Число на емоциите, 9 не може да постигне никога разбирател¬ство. Нека избягва емоционалното 2. Колкото до 6, въгфеки че също е емоционално, духът му на подчинение и гъвкавост ще се харесат на 9. То ще си симпатизира с 1, ще бъде очаровано от 3 и ще стане съучастник на 5.

ПЪТ 9 е привилегирован. Нищо не го спира. Винаги има пре¬димство. От всички страни го обгражда поле, небе, море, безк¬райност. Това е пътят на всички успехи.

ЧИСЛОТО 11
Символ – Везни и Луна.

ЕДИНАДЕСЕТ – първо излизане в открития космос, грубо прогресорство, вестители, трансцедентални жизнени проблеми; енергетичен и етичен шок; човешки жертвоприношения.

Четвъртото ниво на изява на духа – числата от 11 до 15 – е излизане в открития космос, тоест в областта, където диханието на финия план се усеща силно и не медитативно, а непосредствено: би-тийно, екзистенциално.

Единадесет символизира излизането в открития космос без скафандър, тоест директното включване на вибрациите на финия план към неподготвения плътен.
Това е шок, към който можеш да се адаптираш само преминавайки на следващото ниво (тоест в дузината) към фината хармония, проявена на плътен план.
Приложено към земното човечество и към отдел¬ния човек, единадесет може да означава среща с по-раз¬вита цивилизация или нейното директно влияние върху съдбата му, но много по-често – в голяма степен – скри¬то от съзнанието на човека прогресорство, когато той живее по индивидуална програма, много различна от основната карма на човечеството и ръководена от вис¬шия извънземен егрегор. Психологически и в голяма степен енергетически такива хора на земята се чувстват като пришълци в свят, който им е чужд, техните про¬блеми са неразрешими, а болестите – неизлечими на ни¬вото на земните вибрации. На ниско ниво това може би е идеалната психическа ненормалност, съпроводена от различни видове халюцинации – резултат от несъответ¬ствието между естествените за човека фини енергии и грубите земни вибрации. На високо ниво единадесет може да даде особена гениалност, идеи и методи, които впоследствие ще доведат до големи промени за човече-ството, но така или иначе да намери себе си в живота за такъв човек е практически невъзможно.
Неговата са¬мота и противоречията му с останалите се символизи¬рат от двете единици, съставящи 11.

Единадесет винаги означава екзистенциални про¬блеми на даденото равнище и включва взаимодействие между неговата етика и тази на финия план, което води до възникване на трансцедентни (на нивото на едина¬десет) проблеми за плътния план.

Често пъти, а на ниско ниво – по правило, единаде¬сет означава немотивирани от етиката на плътния план, взети изолирано, дисхармонични ефекти. Например дет¬ски мъчения и сирачество, осакатени от съдбата невин¬ни, мъчителна агония или, издигайки се по-нагоре, та¬кива странни изкривявания като хермафродитство и хо-мосексуализъм, а също и безчислени психични откло-нения, общата причина за които е невъзможността на човека да адаптира своята, пресметната за по-фина енер¬гетика и външни условия същност към земните обстоя¬телства. Всички те са нещастни – потенциални прогресори, и могат да намерят мястото си в живота и избав¬ление от страданията само в осъзнато безлично служе¬не на земното човечество и на Земята – всеки по своя уникален начин, но най-често в качеството на вестител.

11= 10 + 1 – излизането извън уютните рамки на духа, който се самоосъзнава, но се ограничава един¬ствено с това, може да роди неприятни изненади и ця¬лостно преустройство.

11 = 9 + 2- силната поляризация на външно хармо¬ничната квазидуховна структура води до включване на катострофален по сила космически канал. Революция.
11 = 1+ 10 – човечеството, усвоявайки идеите на Абсолюта, открива празнините в своята етика.

Странно е, но единадесет не се вписва в никакви социални рамки; числото може да предизвика социа¬лен шок. Като характерно защитно средство около него пада глухата стена на мълчанието, която освен всичко друго показва и социално-интелектуалната безизходи¬ца на екзистенциалната трансцедентност – например: какво да прави човечеството с раждащите се уроди и как ще живеят те, когато пораснат?

Символ – Везни и Луна.

ЕДИНАДЕСЕТ – първо излизане в открития космос, грубо прогресорство, вестители, трансцедентални жизнени проблеми; енергетичен и етичен шок; човешки жертвоприношения.

Четвъртото ниво на изява на духа – числата от 11 до 15 – е излизане в открития космос, тоест в областта, където диханието на финия план се усеща силно и не медитативно, а непосредствено: би-тийно, екзистенциално.

Единадесет символизира излизането в открития космос без скафандър, тоест директното включване на вибрациите на финия план към неподготвения плътен.
Това е шок, към който можеш да се адаптираш само преминавайки на следващото ниво (тоест в дузината) към фината хармония, проявена на плътен план.
Приложено към земното човечество и към отдел¬ния човек, единадесет може да означава среща с по-раз¬вита цивилизация или нейното директно влияние върху съдбата му, но много по-често – в голяма степен – скри¬то от съзнанието на човека прогресорство, когато той живее по индивидуална програма, много различна от основната карма на човечеството и ръководена от вис¬шия извънземен егрегор. Психологически и в голяма степен енергетически такива хора на земята се чувстват като пришълци в свят, който им е чужд, техните про¬блеми са неразрешими, а болестите – неизлечими на ни¬вото на земните вибрации. На ниско ниво това може би е идеалната психическа ненормалност, съпроводена от различни видове халюцинации – резултат от несъответ¬ствието между естествените за човека фини енергии и грубите земни вибрации. На високо ниво единадесет може да даде особена гениалност, идеи и методи, които впоследствие ще доведат до големи промени за човече-ството, но така или иначе да намери себе си в живота за такъв човек е практически невъзможно.
Неговата са¬мота и противоречията му с останалите се символизи¬рат от двете единици, съставящи 11.

Единадесет винаги означава екзистенциални про¬блеми на даденото равнище и включва взаимодействие между неговата етика и тази на финия план, което води до възникване на трансцедентни (на нивото на едина¬десет) проблеми за плътния план.

Често пъти, а на ниско ниво – по правило, единаде¬сет означава немотивирани от етиката на плътния план, взети изолирано, дисхармонични ефекти. Например дет¬ски мъчения и сирачество, осакатени от съдбата невин¬ни, мъчителна агония или, издигайки се по-нагоре, та¬кива странни изкривявания като хермафродитство и хо-мосексуализъм, а също и безчислени психични откло-нения, общата причина за които е невъзможността на човека да адаптира своята, пресметната за по-фина енер¬гетика и външни условия същност към земните обстоя¬телства. Всички те са нещастни – потенциални прогресори, и могат да намерят мястото си в живота и избав¬ление от страданията само в осъзнато безлично служе¬не на земното човечество и на Земята – всеки по своя уникален начин, но най-често в качеството на вестител.

11= 10 + 1 – излизането извън уютните рамки на духа, който се самоосъзнава, но се ограничава един¬ствено с това, може да роди неприятни изненади и ця¬лостно преустройство.

11 = 9 + 2- силната поляризация на външно хармо¬ничната квазидуховна структура води до включване на катострофален по сила космически канал. Революция.
11 = 1+ 10 – човечеството, усвоявайки идеите на Абсолюта, открива празнините в своята етика.

Странно е, но единадесет не се вписва в никакви социални рамки; числото може да предизвика социа¬лен шок. Като характерно защитно средство около него пада глухата стена на мълчанието, която освен всичко друго показва и социално-интелектуалната безизходи¬ца на екзистенциалната трансцедентност – например: какво да прави човечеството с раждащите се уроди и как ще живеят те, когато пораснат?

Символ – Везни и Луна.

ЕДИНАДЕСЕТ – първо излизане в открития космос, грубо прогресорство, вестители, трансцедентални жизнени проблеми; енергетичен и етичен шок; човешки жертвоприношения.

Четвъртото ниво на изява на духа – числата от 11 до 15 – е излизане в открития космос, тоест в областта, където диханието на финия план се усеща силно и не медитативно, а непосредствено: би-тийно, екзистенциално.

Единадесет символизира излизането в открития космос без скафандър, тоест директното включване на вибрациите на финия план към неподготвения плътен.
Това е шок, към който можеш да се адаптираш само преминавайки на следващото ниво (тоест в дузината) към фината хармония, проявена на плътен план.
Приложено към земното човечество и към отдел¬ния човек, единадесет може да означава среща с по-раз¬вита цивилизация или нейното директно влияние върху съдбата му, но много по-често – в голяма степен – скри¬то от съзнанието на човека прогресорство, когато той живее по индивидуална програма, много различна от основната карма на човечеството и ръководена от вис¬шия извънземен егрегор. Психологически и в голяма степен енергетически такива хора на земята се чувстват като пришълци в свят, който им е чужд, техните про¬блеми са неразрешими, а болестите – неизлечими на ни¬вото на земните вибрации. На ниско ниво това може би е идеалната психическа ненормалност, съпроводена от различни видове халюцинации – резултат от несъответ¬ствието между естествените за човека фини енергии и грубите земни вибрации. На високо ниво единадесет може да даде особена гениалност, идеи и методи, които впоследствие ще доведат до големи промени за човече-ството, но така или иначе да намери себе си в живота за такъв човек е практически невъзможно.
Неговата са¬мота и противоречията му с останалите се символизи¬рат от двете единици, съставящи 11.

Единадесет винаги означава екзистенциални про¬блеми на даденото равнище и включва взаимодействие между неговата етика и тази на финия план, което води до възникване на трансцедентни (на нивото на едина¬десет) проблеми за плътния план.

Често пъти, а на ниско ниво – по правило, единаде¬сет означава немотивирани от етиката на плътния план, взети изолирано, дисхармонични ефекти. Например дет¬ски мъчения и сирачество, осакатени от съдбата невин¬ни, мъчителна агония или, издигайки се по-нагоре, та¬кива странни изкривявания като хермафродитство и хо-мосексуализъм, а също и безчислени психични откло-нения, общата причина за които е невъзможността на човека да адаптира своята, пресметната за по-фина енер¬гетика и външни условия същност към земните обстоя¬телства. Всички те са нещастни – потенциални прогресори, и могат да намерят мястото си в живота и избав¬ление от страданията само в осъзнато безлично служе¬не на земното човечество и на Земята – всеки по своя уникален начин, но най-често в качеството на вестител.

11= 10 + 1 – излизането извън уютните рамки на духа, който се самоосъзнава, но се ограничава един¬ствено с това, може да роди неприятни изненади и ця¬лостно преустройство.

11 = 9 + 2- силната поляризация на външно хармо¬ничната квазидуховна структура води до включване на катострофален по сила космически канал. Революция.
11 = 1+ 10 – човечеството, усвоявайки идеите на Абсолюта, открива празнините в своята етика.

Странно е, но единадесет не се вписва в никакви социални рамки; числото може да предизвика социа¬лен шок. Като характерно защитно средство около него пада глухата стена на мълчанието, която освен всичко друго показва и социално-интелектуалната безизходи¬ца на екзистенциалната трансцедентност – например: какво да прави човечеството с раждащите се уроди и как ще живеят те, когато пораснат?

ЧИСЛОТО 22
Символ – Везни и Луна.

ДВАДЕСЕТ И ДВЕ – видима поляризация на финия план, добро и зло като световни начала, „светът” и acкезатa, cкит, изкушение, „пoхoттa на живота”.

КОМЕНТАР. Двадесет и две открива шестото ниво на проява на духа, където плътният план осъзнава сво¬ята карма, постепенно материализираща се пред него по различни начини.

Двадесет и две (= 11 х 2) символизира плътния план, който се възприема като арена на борбата между две активни противоположни начала – доброто и зло¬то, или еволюционното и инволюционното, всяко от които има фин произход. Човекът на двадесет и две е светец, за чиято душа се води активна битка между ангелите и дявола, която човекът отчетливо усеща и се включва съзнателно. При това той вижда фините сили със същата яснота, с която възприема и матери¬алния свят – при което първите за него притежават отчетлива поляризация (това е от Бога, онова – от Са-таната). Понякога наистина дяволът се опитва да се престори на невинна овчица, но доста бързо се оказва, че тя има твърде масивни копита, неестествено дълга опашка и откровено приспособени за месоядство зъби. Човекът на двадесет и две притежава много силен и устойчив канал към финия план и съответно власт над плътната реалност, и неговите видения по никакъв на¬чин не са илюзорни, макар в зависимост от културното му ниво (и религиозна принадлежност) те да могат да имат повече или по-малко антропоморфен облик. Глав¬ната съблазън тук се състои именно в самата идея за поляризация на финия свят, която приема твърде определено-отчетливи форми, тоест антагонизмът меж¬ду Бога и Сатаната е прекалено откровен; ала това се преодолява едва на нивото на двадесет и три, когато кармата на плътния план се изявява като откровение. А докато тази съблазън не е преодоляна, се провежда насилствена поляризация на плътния план и просвет¬ление на неговите неподготвени за това фрагменти („Ти си изчадие на дявола и сега ще ти счупя рогата, а ти произхождаш от Бога и от утре да си светец, защото иначе лошо ти се пише!”). Така самият човек се хвърля ту в открито сражение с дявола (който, напомням, за него е повече от реален и най-често побеждава – със сила, с хитрост или със светска съблазън), ту в бездна¬та на самоунижението (с подсъзнателно изтласкана горделивост) и несъответстващ на нивото му аскетизъм със силен елемент на самоизмама и потискане на неиз¬живени плътски въжделения.

В двадесет и две кармата на плътния план за първи път се заявява толкова откровено недвусмислено – така че човекът постоянно и реално се чувства като играч¬ка на съдбата, но засега не е по силите му да я постиг¬не, и постоянно приписва своите злощастия на козните на дявола. Ала не бива да съдим постъпките му със стандартната етика на плътния план – човекът на два¬десет и две излиза далеч отвъд пределите му и от пози¬цията на по-ниски нива вникването в силата и характе¬ра на неговите изкушения и съмнения е невъзможно.

22 = 21 + 1 – човекът на двадесет и две в много отношения е противоположност на приспособения към плътния план странник на двадесет и едно. Тук, обрат¬но, върви практически пълно отрицание на духовност¬та на плътния план, на „света”, акцентира се върху не¬говите потребителски и принизителски начала, характерен е и стремежът за отделяне на агънцата от козле-тата и отвеждането на духовността в скита, като „светът”, пълен със съблазни, бива оставен да погива в тях подобно на Содом и Гомор.

22 = 10 + 12 – излизането на човека в плана на космическата хармония оголва всевъзможните му несъвършенства и превръща неговите „светски” при-вързаности и земната му ограниченост в източник .на най-силни вътрешни конфликти.

Двадесет и.две е активно, енергично, противоре¬чиво вътрешно и външно, около него припламват свет¬ли зарева и мирише на дим и сяра. То силно привлича хората с нерешени проблеми и отблъсква хармонично устроените. Числото няма да донесе щастие, най-веро¬ятно и яснота, но може да привлече ураган, който да ви избута от мъртвата точка; а накъде, това зависи от вас.

всичко това само нумерология онлайн

 

Какво е нумерология?

Науката за числата и тяхното влияие- нумерология.

Хилядолетия хората са си задавали въпроса: може ли чрез числата да се разгадае съдбата, миналото или бъдещето? Или всичко това са “бабини деветини”, чудеса от рода на гьотевата “таблица за умножение на вещиците”? Дали има някакво значе¬ние датата на раждането или буквите в името на човека? Сега ще се постараем да ви уверим, че това е така.

“Всички неща могат да бъдат представени във вид на числа”. И то чрез нумерология.  С тази проста формула гръцкият учен и философ Питагор (580 – 497 до н. е.) е определил същността на своите многочислени из-следвания в местата, където са пребивавали египетските мъдреци. В своите търсения той не е бил сам. И днес от резултатите, постигнати от съвременната наука, както и от тълкованията на познавачи¬те на древната митология е ясно, че числата се използват като кодова система за предаването на духовните истини. Зад всяко число се крие определена тайна, само чрез числата е възможно зашифроването на мъдростта на съществуващото в света – от най-мъничките частички до най-огромните образувания, от протона и атома до от¬далечените от нас на милиарди светлинни години галактики, включ¬вайки цялата Вселена.

Сред народите на древните култури само посветените са знаели и свято са пазели тази тайна, предавайки я от поколение на поко¬ление на свои ученици.
Като особена дисциплина за посветените, номерологията или цифровата митология се явява съставна част на различни религиоз¬ни вярвания. Тя пронизва юдейското тайно учение кабала, а така също и библейските откровения на Йоан. Числото – това е духов¬ната ос на всички видими и невидими явления.

Астрологията също се базира на този фундамент. Тя оценява съдбоносните жизнени ритми в пространствено-временната коорди¬натна система и ако претендира за познания от по-висш характер, то е, защото винаги и задължително използва като основно средст¬во числото. В нея ние срещаме числата на хармонията и дисхармонията, числата, предизвикващи напрежение и отпускане. Те определят периодичността, те са своеобразни Мойри, определящи съдбата, дават пълна картина за характера на дадено лице. Еднак¬вите качества на периодичност се привличат едно с друго.

Тук се отнасят всеки тон или звук, съвършено определената по-висока духовна октава, която несъзнателно въздейства на човека. Буквите или звуковите символи, подобно на числата, съдържат в себе си “секретният код”. Ако се замислите, то непременно ще си спомните, че изменението на името ви поради встъпване в брак или други някакви причини, е довело както до изменение на вашата съд¬ба, така и на жизнените обстоятелства.

Въпреки че номерологията получи голяма популярност сравни¬телно неотдавна, всъщност тя принадлежи към една от древните науки. В някаква степен самите числа образуват собствен език, кой¬то са разбирали и ползвали много първобитни племена, поддържай¬ки по този начин връзка с езика на числата. А в древните азбуки числови значения са се приписвали на буквите.

Преди няколко века Флорънс Кампбъл, любител на древни ръко¬писи, слага името си като автор над своя наръчник “За числата, виб¬риращи с вибрациите на Вселената”. Бихме могли да си зададем въпроса дали тази наука не води началото си от вавилонските жреци.

Умножаването на цифрите на “индо-будийския триъгълник” дава сакралното число 108. Постоянната сума (34) – квадрата на Дюрер с помощта на хематрията се превръща във вездесъщата седмица (3 + 4). “Короната на магията” (21) образува тернер – тройка. Може би, в това е и цялата тайна…

След 20 столетия знаменитият Корнелиус Агрип в своя труд “Окултна философия”, излязъл през 1533 година, назовал тези чис¬ла и техните значения.