Сподели с Приятели

Как да започнете гледане на карти?

гледане на карти

Много просто. Вземете картите и се налсаждавайте на бъдещето.

Ако започнете да гледате на карти, какъв метод на
интерпретация на значенията бихте избрали? Отговори:
а) бихте изтълкували всяка карта само така, както е
посочено в методическата литература или в учебниците
по гадаене, като не отстъпвате от препоръчаните
тълкования (0);
б) бихте тълкували значенията на картите инстинктивно,
изцяло доверявайки се на своята интуиция (2);
в) в процеса на гадаене най-напред вие бихте се постарали
да установите вътрешната, логическа връзка между
всички карти в подреждането (1);
г) като изучите задълбочено всички достъпни за вас книги
по гадаене, бихте се постарали да обедините
предлаганите тълкования с тези знания, които ви
подсказва вашата интуиция (3).
3. Както е известно, съществуващите в днешно време
колоди карти, които включват дори ТАРО, някога са се из-
ползвали изключително само за игри. Но някои специалисти
предполагат, че именно гадателската функция на картите е
била първична, а по-късно те вече са се превърнали в начин
за развлечение. Какво мислите вие за това?
Отговори:
а) По-скоро отначало картите са били използвани само за
гадаене и магически ритуали и едва по-късно тази
наука е била осквернена, и са започнали да ги използват
изключително само за развлечения (1);
б) фактът, че предметът на развлечение по-късно е бил
използван за предсказване, изобщо не намалява
ценността на гадаенето (2);
в) играта на карти някога е била толкова значително

НАмерете значението и метода за гледане на карти тук.

Сподели с Приятели