Как да започнете гледане на карти?

гледане на карти Много просто. Вземете картите и се налсаждавайте на бъдещето. Ако започнете да гледате на карти, какъв метод на интерпретация на значенията бихте избрали? Отговори: а) бихте изтълкували всяка карта само така, както е посочено в методическата литература или в учебниците по гадаене, като не отстъпвате от препоръчаните тълкования (0); б) бихте тълкували значенията на картите инстинктивно, изцяло доверявайки се на своята интуиция (2); в) в процеса на гадаене най-напред вие бихте се постарали да установите вътрешната, логическа връзка между всички карти в подреждането (1); г) като изучите задълбочено всички достъпни за вас книги по гадаене, бихте се постарали да обедините предлаганите тълкования с тези знания, които ви подсказва вашата интуиция (3). 3. Както е известно, съществуващите в днешно време колоди карти, които включват дори ТАРО, някога са се из- ползвали изключително само за игри. Но някои специалисти предполагат, че именно гадателската функция на картите е била първична, а по-късно те вече са се превърнали в начин за развлечение. Какво мислите вие за това? Отговори: а) По-скоро отначало картите са били използвани само за гадаене и магически ритуали и едва по-късно тази наука е била осквернена, и са започнали да ги използват изключително само за развлечения (1); б) фактът, че предметът на развлечение по-късно е бил използван за предсказване, изобщо не намалява ценността на гадаенето (2); в) играта на карти някога е била толкова значително НАмерете значението и метода за гледане на карти тук.