Сподели с Приятели

ХОРОСКОП НА ФАРАОНИТЕ

Подвластни сте на ХОРУС

Родени сте между 20 април и 8 май/

 между 12 и 19 август

Името му означава „този, който стои ви­соко”, изобразяват го с глава на сокол, украсена със слънчев диск. Син на Озирис, Хор помага на доброто да въз­тържествува над злото.

Вашата същност

Отличавате се с бърз ум, съобразителност и невероятно добра памет. Има защо да сте доволни от себе си, но по­някога самолюбието и гордостта взе­мат превес, карат ви да рискувате и да предприемате необмислени ходове. За щастие сте много практични и това ви помага да се измъкнете от задънената улица. Рядко се сърдите, но ако някой ви разгневи не на шега, дори и да му простите, не забравяте „прегрешение­то”. Шефовете ви имат огромно дове­рие и с право – никога няма да ги под­ведете, тъй като чувството ви за отго­ворност е изключително.

Любовният ви живот Влюбите ли се истински, обектът на чувс­твата ви се превръща във всичко за вас. Готови сте на какво ли не, но трябва да внимавате – нищо чудно някои злонаме­рени личности да се възползват от добротата ви.

Подвластни сте на ТОТ

Родени сте между I и 19 април/ между 8 и 17 ноември

Египтяните дължат йероглифите си на то­зи бог с глава на ибис, който символи­зира речта. Смятало се, че Тот управля­ва смяната на деня и нощта и владее тайни, недостъпни за другите божества.

Вашата същност

Предприемчивата ви натура, съчетана с любопитство и откривателски дух, ви под­тиква да се развивате в интелектуално отношение, да поддържате тесни контак­ти с много хора, да презирате еснафите и техния начин на живот. Вашата дума е хвърлен камък, а вниманието, с което се отнасяте към грижите на околните, дори да не са ви особено близки, ги превръ­ща в приятели и съмишленици. Отличава­те се с качества на добър организатор и вярвате в колективната работа, но ка­риерата ви наподобява вашия темпера­мент – с върхове и спадове. Това се дъл­жи на факта, че в работата ви мотивира не толкова доброто заплащане, а нейна­та динамичност и разнообразие.

 Любовният ви живот Вашият житейски спътник не само ви обича, но безкрайно много държи на вас. Напълно сте заслужили неговото възхищение и уважение.

Подвластни сте на АНУБИС

Родени сте между 9 и 27 май/ между 29 юни и 13 юли

Богът с глава на чакал съди мъртвите души и отбира тези от тях, които са достойни за задгробен живот. Всеки застанал пред не­го поставя сърцето си на везни и ако те не се наклонят, получава опрощение.

Вашата същност

Гледате винаги напред и не изпитвате нос­талгия по миналото. Робувате на настрое­нията си, но сте наясно с това и съумявате да извлечете максимална полза от двойст­вената си натура. Дори когато се чувства­те най-отчаяни, знаете как да си върнете радостта от живота. Прикривате душевна­та си уязвимост зад маската на известна тайнственост и зад лека усмивка, която ед­новременно привлича околните и ги държи на разстояние. Характерни за вас са изострената критичност, присмехулният ум, липсата на склонност да прощавате човешките недостатъци и слабости.

Любовният ви живот От една страна, копнеете за прекрасния принц (принцеса), от друга, бягате от не­го, дори да го откриете. Страхувате се от обвързването и от рутината на семейния живот, защото знаете, че рано или късно мечтите се сблъскват с действителността.

Подвластни сте на ИЗИДА

 Родени сте между 11 и 31 март/ и 29 октомври/ 19 и 31 декември

На древноегипетски името й означава „трон”, тя е богиня на дълга, семейството, началото и края на живота.

Вашата същност

Не губите вярата си в доброто и в хората въпреки жестоките разочарования, които те ви поднасят от време на време. Близките ви знаят, че ако са в беда, винаги могат да потропат на вратата ви и вие ще се отзовете. Отличавате се с изключително силна интуиция, притежавате огромна решителност, а предприемете ли нещо, никой не е в състояние да ви отклони от пътя. Готови сте на всякакви жертви, за да постигнете целите си, включително и на драматични конфликти с околните. Имате качества на лидер, умеете да убеждавате и да налагате позициите си. Понякога сте безпощадно откровени и това ви „печели” сериозни врагове.

 Любовният ви живот Семейните ценности са свещени за вас, а когато обичате някого, се раздавате докрай, без да чакате каквото и да било в отплата. Ако обаче партньорът ви разочарова по някакъв начин, господ да му е на помощ.

Подвластни сте на Озирис

Родени сте между 1 и 10 март/ 27 ноември и 18 декември

ТОЙ е богът на мъртвите души и на задгробния живот, който поддържа равновесието в света. Според легендите е убит от брат си Сет и разчленен на 14 части. Неговата съпруга Изида намира тринайсет от тях и успява да го възкреси.

Вашата същност

От най-ранно детство учудвате околните с огромното си любопитство, а когато пораствате, животът ви започва да прилича на низ от експерименти – щастливи и не толкова. Търсите предизвикателства и нови усещания и дори да се провалите в начинанията си, не драматизирате ситуацията, а успявате да стъпите отново на крака, извличайки съответната поука. Няма да сгрешите, ако се доверявате повече на интуицията си, особено по отношение на околните, към които проявявате излишна щедрост и прекомерно доверие. Желанието постоянно да се учите и да усвоявате нови умения ви прави незаменими в работата, където с лекота печелите уважението на висшестоящите.

Любовният ви живот По вас въздишат мнозина, но вие си падате по недостижимото и търсите сродна душа, различна от всички останали.

Подвластни сте на ГЕБ

Родени сте между 12 и 29 февруари/ 20 и 31 август

СИН на бога на въздуха и на богинята на водата, Геб е този, който дава на хората плодовете и реките, също така закриля добрата памет и литературните дарби.

Вашата същност

спадате към числото на приказливите и красноречиви хора, обикновено ви трудно да изразите на глас мислите притежавате достатъчно упоритост, кураж и физическа издръжливост, за да се справяте с няколко задачи едновременно. Много често близките ви не знаят как да се държат с вас и не са наясно с истинските ви чувства. Въпреки това винаги откликвате на молбите им за помощ и сте готови да се жертвате, ако се налага. Постоянно се колебаете, люшкайки се между желанието да промените начина си на живот и съмнението, че ще имате сили доста сторите.

Любовният ви живот В началото на всяка връзка се държите като страстно влюбени, малко по-късно обаче ви става скучно – започвате да гледате с критично око на човека до себе си, проявявате капризи и дори сте склонни да изневерите, за да си докажете, че именно вие дърпате конците.

Подвластни сте на НИЛ

Родени сте между 1 и 7 януари/ 19 и 28 юни/ 1 и 7 септември/ 18 и 26 ноември

Величествената река и нейните божества символизират пътя към себепознанието, плодородието, творческото начало.

Вашата същност

Стараете се да създавате красота около себе си, цените удоволствията, проявявате се като гостоприемни домакини. Рядко грешите в преценките си за хората, но за жалост не сте от тези, които се превръщат в любимци на целия свят. Въпреки че се отличавате с избухлив темперамент и свръхемоционалност, когато се налага, успявате да

се сдържите, за да си спестите конфликтите. Умеете да се трудите в екип, понякога сте истински работохолици и не си позволявате нито миг почивка, докато не доведете докрай започнатото.

Любовният ви живот

Внушавате чувство на сигурност в партньора си, който знае, че винаги може да разчита на вашата помощ и разумни съвети. Готови сте на какви ли не компромиси, но при условие, че човекът до вас няма да ви предаде. Ако обаче се стигне дотам, веднага късате.

Подвластни сте на Амон Ра

Родени сте между 8 и 21 януари/ 1 и 11 февруари

Амон Ра стои най-високо в йерархията на египетските богове. Според легендите именно неговата сперма е оплодила Кос-и дала началото на видимия свят.

Вашата същност

На пътя ви се изпречват какви ли не препятствия, но вие намирате начини да ги преодолеете. Времето е ваш съюзник -знаете кога трябва да изчакате, за да дойде вашият час, и кога да действате без отлагане. Преценявате трезво околните и не се заблуждавате относно техните качества и недостатъци. Вие сте доста потайни и недоверчиви, но така си спестявате куп разочарования. Отказвате да се ангажирате с чужди проблеми и все пак сте верни приятели на малкото хора, които допускате до себе си. Най-важното в живота ви е кариерата, затова без колебание сменяте работата си, ако тя не ви дава шанс да се издигнете.

Любовният ви живот На човека, влюбен във вас, не му е много лесно. Постоянно го подлагате на изпитания, предизвиквате го да доказва чувствата си. Успее ли да ви убеди в тяхната сила, няма съмнение, че ще завършите живота си заедно.

Подвластни сте на МУТ

Родени сте между 22 и 31 януари/ между 8 и 22 септември

женствеността и майчинство, богинята се превръща в опасна лъвица, когато трябва да се защити, или в чакал, ако се налага да възкреси някого.

Вашата същност

Прекалено чувствителни и психически уязвими, вие се страхувате от агресията на външния свят. За да се защитите от нея, ви помагат умението да се дистанцирате и чувството за хумор. Често се затваряте в себе си, мечтаейки за някакво въображаемо царство на любовта и почтеността. Несправедливост-

та ви кара да се бунтувате, по-слабите и онеправданите намират верен защитник във ваше лице. В работата си не понасяте да ви пресират и командват, но съумявате да се наложите, тъй като деловите ви качества са на висота.

Любовният ви живот Ще бъдете не само чудесен партньор в леглото, но и много добър приятел на този, когото изберете за свой спътник. Докато обаче го срещнете, ще преживеете куп мъчителни разочарования и те ще оставят трайни белези в сърцето ви.

Подвластни сте на СЕТ

Родени сте между 28 май и 18 юни/ между 28 септември

Според египетската митология Сет е този, който нарушава хармонията и е в | състояние да унищожи всяка форма на живот. Много ревнив и отмъстителен, той убива брат си Озирис.

Вашата същност   

Животът ви е доста хаотичен и неподреден, пълен с преодоляване на пречки от най-различен характер. За съжаление рядко извличате полза от постигнатото, защото разпилявате малкото си сили в постоянни опити да предприемете нещо друго и така до безкрайност. Паметта ви е много избирателна – не се натоварва- е с излишни спомени, знания, умения. Предпочитате да съществувате в настоящия момент, а какво ще стане утре, не ви интересува кой знае колко. Бързо се ентусиазирате и бързо ви минава, после попадате в плен на инертността и безгрижието. Любовният ви живот      

Правите всичко възможно да покорите някого, след това преминавате към следващата „плячка”. Любовните ви връзки са смес от страст, еротика, мелодрами. Нуждаете се от партньор със стабилна психика и неотстъпчив характер.

Подвластни сте на БАСТЕТ

Родени сте между 14 и 28 юли/ между 23 и 27 септември/ между 3 и 17 октомври

Привлекателната богиня, изобразявана като котка, е покровителка на жените и децата. Освен това разпалва любовта и плътските желания.

Вашата същност   

Неспокойна натура, вие вечно очаквате и сте готови да посрещнете ударите на съдбата. Прекалената ви недоверчивост затруднява контактите с хората, но за щастие сте толкова очарователни, че малко от тях могат да ви устоят. Умеете да привличате вниманието, да налагате мнението си и да убеждавате дори своите противници. Наистина приличате на котка, готова както да замърка, така и да извади острите си нокти. Предразполагате тези, с които работите, да дадат най-доброто от себе си, създавате атмосфера на колегиалност и разбирателство. Шефовете ви пък харесват вашата дипломатичност и умение да решавате бързо конфликтите.

 Любовният ви живот Оставяте незабравими спомени у всичките си партньори, които не са никак малко на брой. Харесват ви не само заради подвизите в леглото, но и заради това, че никога не проявявате чувство за собственост или ревност.

Подвластни сте на СЕКМЕТ

Родени сте между 29 юли и 1 1 август/ между 30 октомври и 7 ноември

От устата й излизат пустинните ветрове, а нейните пламтящи стрели пронизват враговете на фараона. Жаждата й за няма равна на себе си, но богинята може и да лекува, което я прави покровителка на древната египетска медицина.

Вашата същност          

Безкрайно самокритични и вечно недоволни от себе си, вие смятате, че имате правото да се държите по подобен начин с всички останали. Тъй като сте изключително чувствителни, страстта или гневът са в състояние да ви завладеят до такава степен, че да излезете извън релси. Липсват ви както самоконтрол, така и увереност в собствените сили. Точно затова търсите възхищението на хора, които не уважавате, и се раздавате безсмислено заради тях. Разберете, че не е нужно да се харесвате на всички, много по-добре е да имате стойност в собствените си очи.         

Любовният ви живот Бъдете по-снизходителни, ако не искате да прогоните настоящия си партньор. Научете се да не вдигате скандали за щяло и не щяло, да прощавате грешки-a да не търсите под вола теле.

Сподели с Приятели