Сподели с Приятели

В какво се състои разликата между Kабала оракул  и източните учения?

кабала оракул

Отговор: Разликата между източните учения и кабала се състои в това, че те са изградени върху изкореняването на желанията, върху отказа от тях или свеждането им до минимум.
Кабала учи, че желанията не трябва да се унищожават, тъй като те са нашата природа. Това е единственото, което е създал Творецът. Именно по нивото на желанието се отличават един от друг хората, животните, растителната и неживата природа. Именно желанията придават спектрални цветове на светлината, различни честоти на колебанията, пораждат особеностите на вкуса.
Различните нива на желанието определят състоянията на обектите на нашия свят: твърдо, течно, газообразно или плазмено. Най-големите желания в мирозданието се откриват у човека, а постоянната потребност от напълването им го подтиква към развитие. Затова, ако човек ограничава своите желания, той като че ли снижава себе си от нивото „човек“ на нивото „животно“, а ако не и до растителното или изобщо до неживото състояние.
Всички „духовни“ практики са изградени върху това по-малко да се яде, да се живее в уединени, усамотени места, по-рядко да се диша, спускайки себе си до нивото на растението или дори на неживото, да се размишлява само върху един обект. Там всичко е изградено върху ограничаването на човека.
Но при това се достига не целта на творението, състояща се в това да се стане равен на Твореца, а нищожно малко комфортно съществуване на по-ниско ниво, подобно на камъка
29
Често задавани въпроси
или растението. Доколкото желанията се потискат, човек се отказва от обкръжаващия го свят и приема своите вътрешни психологически усещания за висше просветление.

Принципът на кабала е съвършено противоположен на потребностите на източните методики и религии: кабала, обратно, развива егоизма и желанията на човек. Това е парадокс, но именно той и довежда до поправяне на нашата природа, до истинско съвършенство и напълване.
Кабала казва, че Творецът може да бъде усетен, използвайки желанията и променяйки тяхното намерение, а не унищожавайки ги. Източните методики са изградени върху унищожаването на егоизма, когато човек, потискайки своето „Аз“, като че ли пасивно възприема отвън нещо духовно. Основната разлика се състои именно в отношението към своето „Аз“, в неговото използване.

Може ли предварително да се получат някакви данни за избора на една или друга методика? Това е невъзможно и човек трябва да избира, следвайки зова на сърцето си. Само на онзи, който вече е навлязъл в духовния свят, става ясна разликата между корените на вярванията и религиите и кабала.
Поради това е необходимо човек да положи определени усилия, за да се убеди сам, тъй като преди да започне да усеща духовното пространство, всички методики му се струват еднакво привлекателни и дееспособни.

Разбери бъдещето си”

Безпално онлайн гледане на кати таро отговор на въпрос

Сподели с Приятели