Сподели с Приятели

В обърната позиция

Когато тази карта е обърната, тя подсказва, че можете да се забавлявате, когато знаете, че трябва да вземете юздите и да поемете отговорността за задвижване на живота си. Знаете, че бихте могли да подтикнете към промяна, но все още не сте избрали да се придвижите към нея. Може да се задържате поради това, което се чувства като основателни причини, но всъщност нищо не ви се налага; имате други възможности. Притежавайте собствената си вътрешна съпротива, вместо да обвинявате обстоятелствата.

В изправена позиция

Колесницата съветва да сте подготвени за промени, които могат да включват преместване или възможност за пътуване. Колесничарят пътува светлина и остава отворен за свежи преживявания, които се променят с всяка долина или планински проход. Може да бъдете помолени да живеете извън куфар и да обмислите известно време всяко място в дома си. Бъдете възприемчиви към нови хора, които идват в живота ви. Най-вече станете по-течни и опитайте радостите на свободата. Колесницата не е нищо, ако не и самодостатъчна. Бъдете подготвени и затворени в себе си за промените, които ще обхванат и ще ви носят със себе си.

Сподели с Приятели