Сподели с Приятели
В обърната позиция

Когато картата Глупак е обърната, вие се сблъсквате с недовършена страна на себе си, част, все още уловена в сенките на невежеството или незрялостта. Емоционален рефлекс или психологическо отношение може да ви попречи да реагирате автентично и естествено.

Освободете се от всякакви догми или табута, така че естествената ви истинност и инстинкт за правилни действия могат да бъдат възстановени.В Нормална позиция


Глупакът съветва да се осветите. Позволете си да бъдете достатъчно спонтанни, за да се простирате отвъд сферата на логиката. Няма предимство, което да спечелите, като мислите, че притежавате знанието, силата или контрола, за да насочите реалността. Отваряйте и получавайте без въпроси, вместо да се опитвате да управлявате случващото се в момента. Глупакът няма амбиция да манипулира конкретен резултат. Просто се радвайте да бъдете част от цялото.

Освободете всички изисквания или очаквания. Обърнете цялото си внимание на събитията, както те се случват в настоящия момент.
Сподели с Приятели