Сподели с Приятели

В обърната позиция

Световната карта е една от само двете карти, които нямат обратно значение. Независимо от това, това може да показва леко забавяне на потока от събития или необходимост от повече самоанализ при разгръщането на събитията. Практикувайте доверие и се отпуснете в подхранващата подкрепа на Великата богиня-майка, докато нещата се подреждат.

В изправена позиция

Световната карта може да ви дава разрешение да правите каквото искате. В момента вашата мотивация е близка до волята на божественото. Дори ако извършите грешка, тя ще бъде обърната към по-доброто. Бъдете активни и просто продължете напред. Излишно е да продължавате да проверявате или да прекъсвате спонтанността си с изчисления. Вместо да търсите консенсус или потвърждение от другите, просто танцувайте танца. С други думи, изразете се, реагирайте естествено и оставете чиповете да паднат там, където могат. Важното е божественото намерение. Дали хората одобряват или не, е по-малко важно. Ако позволите на егото ви да се надуе обаче, вие преставате да бъдете полезни за по-големия план.

Сподели с Приятели