Сподели с Приятели

В обърната позиция

Обратната карта на звездата предполага, че временно сте отчуждени от вашия блясък и полезност. Може да се чувствате тромави, неквалифицирани, в противоречие с истинската ви същност. Може би забравяте целта на душата си през този живот. Съсредоточете се върху своите уникални дарове и таланти – техният източник е божествен. Вашата работа е да се научите как да ги прилагате във всяка ситуация, която животът ви предлага.

В изправена позиция

Звездната карта съветва да се отдадете на по-високите си ценности, да увеличите духовното си усъвършенстване и медитация и да се отдадете на по-доброто. Свържете се с висшето си Аз – същество от по-голямо царство, пътуващо по еволюционен курс, който е започнал отдавна и продължава безкрайно в бъдещето. Това е частта, с която искате да се свържете и да комуникирате.

Сподели с Приятели