Сподели с Приятели

В обърната позиция

Обърнатата карта на слънцето предполага, че това е една от двете карти, които традиционно нямат отрицателно значение. Може би ще изберете да положите допълнителни грижи, за да преброите смирено своите благословии и да отдадете признание на всички, които са допринесли за вашите успехи. Може би можете да създадете програма за даване, доброволчество или привличане на толкова много хора в късмета си, колкото разумно можете. Удовлетворете съвестта си, че сте мъдър стопанин на късмета си.

В изправена позиция

Слънчевата карта ви съветва да имате увереност във вашата естествена божественост. Изхвърлете всякакви културни условия, които ви пречат да бъдете автентични със себе си. Стъпете в пълната светлина на истината и разкрийте своите мотиви и принципи. След като приключите, вече няма да раздавате власт на хората, които ви критикуват и срамуват. Фокусирайте се върху положителното и реалното. Вашият автентичен блестящ Аз може да бъде светлина за другите, ако го проектирате без умисъл

Сподели с Приятели