Сподели с Приятели

Помислете за това, което ви вълнува. Разбъркайте картите и после отворете 2те карти, които са ви се паднали.

Разбъркай
Обърни всички

5 пентакли

Преди всичко материални затруднения, бедност. Любов, любовници, мъж, жена, приятел. Сходство на характери и интереси.

рицар пентакли

Полза, интерес, отговорност, праволинейност.

Сподели с Приятели