Сподели с Приятели

Помислете си за въпрос и изтеглете 2 карти с руни за да получите отговора.

Разбъркай
Обърни всички

Nauthiz ᚾ – „Необходими“

Nauthiz е показателен за нашите нужди. Какво ви е необходимо, за да се чувствате емоционално стабилни и изпълнени? Отделяте ли достатъчно време за себе си, за да балансирате работа, игра и почивка? Оценяването какви са нашите нужди и къде може да ни липсват в момента може да ни помогне да се погрижим по-добре за бъдещото си аз, все пак не можем да налеем в празна чаша. Може също да показва закъснения, ограничения и издръжливост. Това е време за упражняване на търпение. Обърнатият Nauthiz може да сочи към депресия, изтощение и дистрес.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Нужда, ограничение, разногласия, съпротива, оцеляване, необходимост, липса

Sowilo ᛋ – „Слънце“

Sowilo е щастливият символ на слънцето. Представлява време на радост, изобилие, късмет и късмет. Това е повод за празнуване и може да означава успех на вашите цели, оптимално здраве и елементарна сила. Няма обърнато значение. В Таро неговата карта също е Слънцето.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: успех, жизненост, вдъхновение, справедливост, успех, радост, щастие, изобилие

Символи и значения на руни

Руническата азбука традиционно съдържа 24 букви, понякога комплектите идват с празен камък, наречен Rune на Один, който е предназначен да символизира това, което все още не е предназначено да бъде известно. Один е скандинавският бог, който е пожертвал око, за да види всичко, което се случва в света, като такъв, ако имате тази руна, това означаваше, че все още не е време определена информация да бъде разкрита на нас, простосмъртните и трябва просто да се доверим в божественото време на живота.

Руническата азбука на Стария Футарк е разделена на 3 равни части по осем руни всяка: Ает на Фрейр, Ает на Хеймдал и Ает на Хаг („aett“ означава семейство). Тези три части разказват историята на жизнените цикли. Първият набор от руни е представителен за намирането на нашата основа в материалния план и натрупването на светски притежания. Като такъв, той съдържа руни, символизиращи неща като едър рогат добитък (основният индикатор за богатство в онези времена), комуникация и енергичност. Следващият набор от руни разказва за нашата нарастваща зрялост и растеж , той съдържа руни като препятствия, съдба и реколта/изобилие. Последният набор от руни изобразява нашата развиваща се духовност и наследство. Тя включва руни като раждане, общност, интуиция и наследство.

Тъй като е толкова древен език и практика, обвита в мистерия, във времена преди хората да са грамотни, понякога има голямо разнообразие от потенциални значения, приписвани на руните. Като цяло всички символи и техните значения са както следва:

Сподели с Приятели