Сподели с Приятели

Помислете си за въпрос и изтеглете 2 карти с руни за да получите отговора.

Разбъркай
Обърни всички

Perthro ᛈ – „Destiny“

Това е руната на комарджия и като такава представлява чашата на заровете или богатството. Това показва, че влиянието в живота може да се дължи на случайност и така може да бъде или добре, или не. Урокът тук е да се научите да вземете ръката, която сте получили, и да правите лимонада от лимони. В Таро това би било подобно на картата Колелото на късмета. Може също да представлява скрити значения, тайни и промяна. Обърнат може да показва стагнация и загуба на вяра.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Съдба, мистерии, окултизъм, женско плодородие, шанс, богатство, мистицизъм, неизвестно

Ansuz ᚫ – „Съобщение“

Ансуз е руната на комуникацията. Той е представител на мъдростта на прадедовия бог Один и така показва, че пристига божествено послание или прозрение. Може също да означава добър съвет, мъдрост, истина, вдъхновение и ентусиазъм. Обърнат може да сочи за погрешна комуникация, измама, недоразумения и манипулация.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Откровение, знаци, видения, прозрение, послание, знание, комуникация

Символи и значения на руни

Руническата азбука традиционно съдържа 24 букви, понякога комплектите идват с празен камък, наречен Rune на Один, който е предназначен да символизира това, което все още не е предназначено да бъде известно. Один е скандинавският бог, който е пожертвал око, за да види всичко, което се случва в света, като такъв, ако имате тази руна, това означаваше, че все още не е време определена информация да бъде разкрита на нас, простосмъртните и трябва просто да се доверим в божественото време на живота.

Руническата азбука на Стария Футарк е разделена на 3 равни части по осем руни всяка: Ает на Фрейр, Ает на Хеймдал и Ает на Хаг („aett“ означава семейство). Тези три части разказват историята на жизнените цикли. Първият набор от руни е представителен за намирането на нашата основа в материалния план и натрупването на светски притежания. Като такъв, той съдържа руни, символизиращи неща като едър рогат добитък (основният индикатор за богатство в онези времена), комуникация и енергичност. Следващият набор от руни разказва за нашата нарастваща зрялост и растеж , той съдържа руни като препятствия, съдба и реколта/изобилие. Последният набор от руни изобразява нашата развиваща се духовност и наследство. Тя включва руни като раждане, общност, интуиция и наследство.

Тъй като е толкова древен език и практика, обвита в мистерия, във времена преди хората да са грамотни, понякога има голямо разнообразие от потенциални значения, приписвани на руните. Като цяло всички символи и техните значения са както следва:

Сподели с Приятели