Сподели с Приятели

Помислете си за въпрос и изтеглете 2 карти с руни за да получите отговора.

Разбъркай
Обърни всички

Беркана ᛒ – „Бреза“

Беркана е руната на раждането. Той представлява богинята на брезата и така показва плодородието и сътворението, не само на действително раждане (традиционното му значение), но също и на проекти, партньорства и прераждане. Показва умствено и физическо израстване, регенеративна сила и освобождение на духа. Обърнат може да сочи към семейни проблеми, тревожност или твърд контрол.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: плодородие, растеж, обновяване, ново начало, раждане, създаване, нови проекти, творчество

Thurisaz ᚦ – „Малет/гигант“

Това представлява чука на Тор или гигант. Като такъв, той показва мощна посока на енергия и сила, за унищожаване или отбрана, така че може да показва и конфликт. Това може да бъде катарсично, очистително и очистително. Обратно, това може да означава беззащитност, принуда, злоба или предателство.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Защита, предизвикателство, опасност, защита, атака, сила

Символи и значения на руни

Руническата азбука традиционно съдържа 24 букви, понякога комплектите идват с празен камък, наречен Rune на Один, който е предназначен да символизира това, което все още не е предназначено да бъде известно. Один е скандинавският бог, който е пожертвал око, за да види всичко, което се случва в света, като такъв, ако имате тази руна, това означаваше, че все още не е време определена информация да бъде разкрита на нас, простосмъртните и трябва просто да се доверим в божественото време на живота.

Руническата азбука на Стария Футарк е разделена на 3 равни части по осем руни всяка: Ает на Фрейр, Ает на Хеймдал и Ает на Хаг („aett“ означава семейство). Тези три части разказват историята на жизнените цикли. Първият набор от руни е представителен за намирането на нашата основа в материалния план и натрупването на светски притежания. Като такъв, той съдържа руни, символизиращи неща като едър рогат добитък (основният индикатор за богатство в онези времена), комуникация и енергичност. Следващият набор от руни разказва за нашата нарастваща зрялост и растеж , той съдържа руни като препятствия, съдба и реколта/изобилие. Последният набор от руни изобразява нашата развиваща се духовност и наследство. Тя включва руни като раждане, общност, интуиция и наследство.

Тъй като е толкова древен език и практика, обвита в мистерия, във времена преди хората да са грамотни, понякога има голямо разнообразие от потенциални значения, приписвани на руните. Като цяло всички символи и техните значения са както следва:

Сподели с Приятели