Сподели с Приятели

Помислете си за въпрос и изтеглете 2 карти с руни за да получите отговора.

Разбъркай
Обърни всички

Wunjo ᚹ – „Радост“

Wunjo е представител на знамето и победата на клана. Той представлява триумф и радост, сигурност, безопасност, празник и принадлежност. Може също да показва хармония, просперитет и духовни награди. Обърнат може да сочи към скръб, отчуждение и загуба.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Удоволствие, радост, празник, празник, комфорт, принадлежност, общност, успех, празници

Gebo ᚷ – „Подарък“

Гебо е руната на подаръците. Това е положителен символ, който показва, че притежавате много дарби и таланти или че някой ще ви даде обилни благословии. Също така се отнася до щедростта, баланса и положителните взаимоотношения. Няма обърнато значение.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Щедрост, партньорство, подаръци, таланти, благотворителност, услуга, помощ, късмет, богатство

Символи и значения на руни

Руническата азбука традиционно съдържа 24 букви, понякога комплектите идват с празен камък, наречен Rune на Один, който е предназначен да символизира това, което все още не е предназначено да бъде известно. Один е скандинавският бог, който е пожертвал око, за да види всичко, което се случва в света, като такъв, ако имате тази руна, това означаваше, че все още не е време определена информация да бъде разкрита на нас, простосмъртните и трябва просто да се доверим в божественото време на живота.

Руническата азбука на Стария Футарк е разделена на 3 равни части по осем руни всяка: Ает на Фрейр, Ает на Хеймдал и Ает на Хаг („aett“ означава семейство). Тези три части разказват историята на жизнените цикли. Първият набор от руни е представителен за намирането на нашата основа в материалния план и натрупването на светски притежания. Като такъв, той съдържа руни, символизиращи неща като едър рогат добитък (основният индикатор за богатство в онези времена), комуникация и енергичност. Следващият набор от руни разказва за нашата нарастваща зрялост и растеж , той съдържа руни като препятствия, съдба и реколта/изобилие. Последният набор от руни изобразява нашата развиваща се духовност и наследство. Тя включва руни като раждане, общност, интуиция и наследство.

Тъй като е толкова древен език и практика, обвита в мистерия, във времена преди хората да са грамотни, понякога има голямо разнообразие от потенциални значения, приписвани на руните. Като цяло всички символи и техните значения са както следва:

Сподели с Приятели