Сподели с Приятели

В обърната позиция

Когато картата отшелник е обърната, може да се съпротивлявате на процеса на еволюция към ниво на мъдрост, което ви отличава. Страхът от пътя ви преследва; това може да е страх от самота. Опитайте се да запомните, че шаманският метод за справяне със страховете е да се отпуснете и да се отворите. Пуснете ги и им позволете да си проправят път за известно време. По този начин ги познавате напълно и ще ги видите да минават сами по себе си. Когато няма повече изненади, можете да се преместите на място с упълномощено действие.

В изправена позиция

Отшелникът съветва да обмислите нещата внимателно. Изискванията към вас са високи, което ви дава малко време за размисъл. Въпреки че имате дарба да разберете по-големите последици от това, ви е необходимо частно време, за да обмислите стъпките, които да предприемете в бъдеще. Не можете просто да се заключите в стаята си за петнадесет минути и да очаквате да намерите дълбоки решения. Нуждаете се от повече уединение и време за асимилация и обработка. Сега може да е моментът да кажете на всички да ви оставят на мира. Когато сте напълно готови, ще можете и желаете да дадете на другите това, от което се нуждаят.

Сподели с Приятели