Сподели с Приятели

В обърната позиция

Обърнатата карта за сила показва, че сте в позиция, в която имате малко сила да повлияете на поведението. Никакво моделиране, убеждаване или лидерство няма да повлияе на необузданата, необуздана сила, която е разпусната. Тънкостите се пренебрегват и подбудите, които са служили в миналото за награждаване на поръчката, могат да срещнат презрение. Може да се наложи да легнете ниско и да направите каквото можете, за да се запазите, и оставете това време с главата надолу да се раздуе.

В изправена позиция

Картата за сила препоръчва да настойчиво се дисциплинирате и да отделите личния интерес от просветената мъдрост. Умишлено се идентифицирайте с вашата интуиция, дори ако тя работи срещу желанията на вашето умишлено его. Изисквайте и очаквайте същото от другите, които имат известна сила в тази ситуация. Не можете да ги предизвикате да живеят по-висок стандарт, ако вие самите все още не сте го направили. Влияйте на другите, като давате пример за почтеност. Самочувствието ви ще се повиши до степен, в която успеете в усилията си.

Сподели с Приятели