Сподели с Приятели

В обърната позиция

Когато картата на справедливостта се обърне, по-дълбокият смисъл на тази ситуация се задържа по причини, които истински разбира само Висшата сила. Има моменти, при които логическите, общите, рационалните и органичните закони са заменени от някакъв парадоксален висш ред. В такива моменти няма да сте напълно информирани за случващото се. Изчакайте, стойте тихо, продължете да гледате и слушате. В крайна сметка хаосът ще се разреши сам и истината ще бъде разкрита.

В изправена позиция

Картата на правосъдието ви съветва да слушате внимателно, докато другите ви обясняват тяхната версия на събитията и частите, които са играли. Излишно е да предлагате обратна връзка. Вашата роля е да наблюдавате, да слушате отблизо, да изслушвате пълноценно и да държите разума си за вас, докато историята се оформя. Докато сте свидетели на разказа на хората за себе си, вашето разбиране ще надхвърля думите, които чувате. Фините изводи и улики ще разкрият истините, които ще ви позволят да направите разумна и точна оценка.

Сподели с Приятели