Сподели с Приятели
В обърната позиция

Обърнатата карта на магьосника предполага, че може да работите срещу собствената си креативност. Може би смятате, че идеите ви са твърде скандални или прецедентни. Може би смятате, че някой друг трябва да съобщи тези прозрения или предизвикателства. Може би ви е неудобно да заемете ръководна позиция, дори временна. Задайте си въпроса какво трябва да загубите. Имайте смелостта на своите убеждения и говорете своята истина.

Изправена позиция

Имайте вяра във вашето вродено творчество. Магьосникът ви съветва да дадете на разпитващата си природа и на свободния асоциативен ум достатъчно място за изследване на обекта. Дръжте се така, сякаш сте отворен и любопитен учен. Чрез този процес можете да внесете свежест и яснота в ситуацията, която е едновременно стимулираща и каталитична. Не е нужно да го разбирате интелектуално. Освен това интуицията е вашият ас в дупката. Отговаряйте спонтанно на това, което е точно пред вас. Няма причина да се сдържате. Естествените ви пориви са точно това, което е необходимо, а гениалното ви време и елегантен стил ще ви помогнат да изгладите всяка неловкост.
Сподели с Приятели