Какво e кабала?

Сподели с Приятели

Описват Кабала в легенди, митове и погрешни мнения, защото истинската Кабала е крита хиляди години… до днес.
Въпреки че, съществува от дълбока древност, от времето на древен Вавилон, мъдростта на Кабала практически остава скрита от човечеството, тъй като се оказва, че съществува още от преди четири хиляди години. В днешни дни малцина са тези, които знаят какво наистина е Кабала.
За хилядолетия, хората предлагали голямо разнообразие от неща, под името „Кабала”: заклинания, проклятия и дори чудеса – всичко освен за метода на истинската Кабала. За период от четири хиляди години, общото разбиране на Кабала е било затрупано с неразбирателства и погрешно тълкуване.
Следователно, на първо място, на мъдростта на Кабала е необходимо да бъдат изяснени. Кабалиста Йехуда Ашлаг предвижда следното определение в статията си „Същността на мъдростта на Кабала”

Тази мъдрост е не повече и не по-малко от последовятелност от корени, които висят по начин за причината и следствието, в стабилени,определени правила.
С прости думи, налице е горната част, включваща цялата сила или „Твореца”, регулиращи всичко в реалността. Всички световни сили се спускат от тази всеобхватна сила. Някои от тези сили са ни познати, като тежестта или електричеството, докато има сили на по-висш порядък, които действат и остават скрити за нас.
Кабала притежава познания за това как тези скрити сили са структурирани и законите, чрез които ни влияят.Тя ни учи как да се създаде чувство на тези сили, и накрая, да открием единстваната цел- да ни доведе до разкриване на Твореца, докато живеем в този свят.

Сподели с Приятели